Het bestand bevat  cijfers over de kernindicator sportprestatieverhogende middelen. Dit is uitgesplitst naar achtergrondkenmerken voor de jaren 2016, 2018, 2020 en 2022.  Uitsplitsingen zijn gemaakt naar de volgende achtergrondkenmerken:

 • Geslacht
 • Leeftijd
 • Opleidingsniveau
 • Huishoudinkomen
 • Landsdeel
 • Mate van verstedelijking
 • Wekelijks sporten
 • Belangrijkste sporten
 • Lidmaatschap / abonnement
 • Deelname aan lessen, cursussen of trainingen, competitie, toernooien of sportevenementen
 • Ervaren gezondheid
 • Langdurige aandoeningen 
 • Psychische gezondheid
 • Medicijngebruik in afgelopen jaar.