Wekelijkse sporters is één van de 20 kernindicatoren voor het landelijk monitoren van sport en bewegen. Voor meer informatie ga naar de kernindicator Sportdeelname wekelijks.

Wekelijkse sporters per GGD-regio

Kaart: Wekelijkse sporters per GGD-regio

Tekst: Wekelijkse sporters per GGD-regio

Minste sportdeelname in Zeeland

In 2020 is het percentage personen van 18 jaar en ouder dat minstens één keer per week sport het laagst in GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)-regio Zeeland (43,2%). Het aandeel wekelijkse sporters is het hoogst in twee Brabantse GGD-regio's en twee GGD-regio's in het westen van het land met GGD Amsterdam als hoogst scorende regio (58,4%). Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de kaart te klikken.

Vergelijk met andere kaart

Gerelateerde kaarten

Meer informatie

Wekelijkse sporters per gemeente

Kaart: Wekelijkse sporters per gemeente

Tekst: Wekelijkse sporters per gemeente

Gemeenten met de hoogste sportdeelname verspreid over het land

In 2020 verschilde het percentage volwassenen van 18 jaar en ouder dat minstens één keer per week  aan sport doet per gemeente. Dit percentage varieert van 33% tot 67%. De gemeenten waar de sportdeelname het hoogst is, liggen verspreid over het land, zonder een duidelijk patroon. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de kaart te klikken.

Vergelijk met andere kaart

Gerelateerde kaarten

Meer informatie

Wekelijkse sporters per wijk

Kaart Wekelijkse sporters per wijk

Tekst Wekelijkse sporters per wijk

Wekelijkse sporters per wijk

De kaart presenteert cijfers over wekelijkse sporters. Dit is het percentage personen van 18 jaar en ouder dat minstens een keer per week aan sport doet.

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft cijfers over gezondheid en leefstijl berekend voor alle wijken en buurten in Nederland op basis van ruim 540.000 respondenten van de Gezondheidsmonitor volwassenen 2020 van GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)’en, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) en RIVM. Omdat er vaak te weinig respondenten per wijk of buurt zijn, gebruikt het RIVM het 'SMAP'-model waarmee de cijfers geschat kunnen worden. Meer informatie over de gebruikte methode staat bij verantwoording.

Verschillende GGD’en hebben voor de Gezondheidsmonitor 2020 de steekproef opgehoogd om wijkcijfers te kunnen presenteren. De cijfers in de kaart kunnen afwijken van de door de GGD gepubliceerde cijfers, omdat deze op een andere manier zijn berekend. 

Meer cijfers

De getoonde wijkcijfers worden ook hier gepresenteerd. Behalve wijkcijfers zijn daar ook buurtcijfers in kaart gebracht. Voor elke gemeente wordt een kaart getoond met cijfers voor alle wijken of voor alle buurten in die gemeente. De cijfers uit het 'SMAP'-model zijn direct te downloaden via RIVM Statline. Daar zijn ook cijfers beschikbaar voor de leeftijdsgroepen 18-64 jaar en 65 jaar en ouder afzonderlijk.

    Gerelateerde kaarten

    • H. Giesbers (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
    • T. Hulshof (RIVM)