Wekelijkse sporters is één van de 20 kernindicatoren voor het landelijk monitoren van sport en bewegen. Voor meer informatie ga naar de kernindicator Sportdeelname wekelijks.

Wekelijkse sporters per GGD-regio

Kaart: Wekelijkse sporters per GGD-regio

Tekst: Wekelijkse sporters per GGD-regio

Minste sportdeelname in Zeeland

In 2020 is het percentage personen van 18 jaar en ouder dat minstens één keer per week sport het laagst in GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst-regio Zeeland (43,2%). Het aandeel wekelijkse sporters is het hoogst in twee Brabantse GGD-regio's en twee GGD-regio's in het westen van het land met GGD Amsterdam als hoogst scorende regio (58,4%). Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de kaart te klikken.

Vergelijk met andere kaart

Gerelateerde kaarten

Meer informatie

Wekelijkse sporters per gemeente

Kaart: Wekelijkse sporters per gemeente

Tekst: Wekelijkse sporters per gemeente

Gemeenten met de hoogste sportdeelname verspreid over het land

In 2020 verschilde het percentage volwassenen van 18 jaar en ouder dat minstens één keer per week  aan sport doet per gemeente. Dit percentage varieert van 33% tot 67%. De gemeenten waar de sportdeelname het hoogst is, liggen verspreid over het land, zonder een duidelijk patroon. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de kaart te klikken.

Vergelijk met andere kaart

Gerelateerde kaarten

Meer informatie

Wekelijkse sporters per wijk

Kaart Wekelijkse sporters per wijk

Tekst Wekelijkse sporters per wijk

Wekelijkse sporters per wijk

De kaart presenteert cijfers over wekelijkse sporters. Dit is het percentage personen van 19 jaar en ouder dat minstens een keer per week aan sport doet. Gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de kaart te klikken.

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft cijfers over gezondheid en leefstijl berekend voor alle wijken en buurten in Nederland op basis van ruim 457.000 respondenten van de Gezondheidsmonitor volwassenen 2016 van GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst’en, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek en RIVM. Omdat er vaak te weinig respondenten per wijk of buurt zijn, gebruikt het RIVM een model waarmee de cijfers berekend kunnen worden. Dit zijn zogenaamde kleine-domeinschatters (van de Kassteele et al., 2017).

Verschillende GGD’en hebben voor de Gezondheidsmonitor 2016 de steekproef opgehoogd om wijkcijfers te kunnen presenteren. De cijfers in de kaart hiernaast kunnen afwijken van de door de GGD gepubliceerde cijfers, omdat deze op een andere manier zijn berekend. 

Wanneer komen nieuwe cijfers?

Vanaf eind juni 2021 zijn landelijke en regionale cijfers beschikbaar op basis van de Gezondheidsmonitor Volwassen en Ouderen 2020 (zie ook RIVM-Statline). Cijfers op wijk- en buurtniveau zullen in het eerste kwartaal van 2022 worden gepubliceerd.

    Gerelateerde kaarten

    Meer informatie

    • H. Giesbers (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
    • T. Hulshof (RIVM)