De beweegrichtlijnen is één van de 20 kernindicatoren voor het landelijk monitoren van sport en bewegen. Voor meer informatie ga naar de kernindicator Beweegrichtlijnen.

Voldoen aan beweegrichtlijnen per GGD-regio

Kaart voldoen aan beweegrichtlijnen per GGD-regio

Tekst: Voldoen aan beweegrichtlijnen per GGD-regio

Volwassenen in Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Limburg voldoen minst vaak aan beweegrichtlijnen

In 2020 is het percentage volwassenen van 18 jaar en ouder dat voldoet aan de beweegrichtlijnen het laagst in de GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst-regio’s Rotterdam-Rijnmond (44,1%) en Zuid-Limburg (44,3%). De regio's waar het meest wordt voldaan aan de beweegrichtlijnen liggen verspreid over het land met GGD-regio Kennemerland de hoogst scorende regio (56,9%). Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de kaart te klikken.

Vergelijk met andere kaart

Gerelateerde kaarten

Meer informatie

Voldoen aan beweegrichtlijnen per gemeente

Kaart Voldoen aan beweegrichtlijnen per gemeente

Tekst voldoen aan beweegrichtlijnen per gemeente

Gemeenten die het meest voldoen aan de beweegrichtlijnen verspreid over het land

In 2020 voldoet gemiddeld 50,4% van de volwassenen van 18 jaar en ouder aan de beweegrichtlijnen in Nederland. Per gemeente varieert het percentage van 36 tot 70%. De gemeenten waar het meest wordt voldaan aan de beweegrichtlijnen liggen verspreid over het land, zonder een duidelijk patroon. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de kaart te klikken. 

Vergelijk met andere kaart

Gerelateerde kaarten

Meer informatie

Voldoen aan beweegrichtlijnen per wijk

Kaart voldoen aan beweegrichtlijnen per wijk

Tekst voldoen aan beweegrichtlijnen per wijk

Voldoen aan beweegrichtlijnen per wijk

De kaart presenteert cijfers over beweegrichtlijnen. Dit is het percentage personen van 19 jaar en ouder dat voldoet aan de beweegrichtlijnen. Gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de kaart te klikken.

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft cijfers over gezondheid en leefstijl berekend voor alle wijken en buurten in Nederland op basis van ruim 457.000 respondenten van de Gezondheidsmonitor volwassenen 2016 van GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst’en, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek en RIVM. Omdat er vaak te weinig respondenten per wijk of buurt zijn, gebruikt het RIVM een model waarmee de cijfers berekend kunnen worden. Dit zijn zogenaamde kleine-domeinschatters (van de Kassteele et al., 2017).

Verschillende GGD’en hebben voor de Gezondheidsmonitor 2016 de steekproef opgehoogd om wijkcijfers te kunnen presenteren. De cijfers in de kaart hiernaast kunnen afwijken van de door de GGD gepubliceerde cijfers, omdat deze op een andere manier zijn berekend. 

Wanneer komen nieuwe cijfers?

Vanaf eind juni 2021 zijn landelijke en regionale cijfers beschikbaar op basis van de Gezondheidsmonitor Volwassen en Ouderen 2020 (zie ook RIVM-Statline). Cijfers op wijk- en buurtniveau zullen in het eerste kwartaal van 2022 worden gepubliceerd.

Gerelateerde kaarten

Meer informatie

  • H. Giesbers (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
  • T. Hulshof (RIVM)