De beweegrichtlijnen is één van de 20 kernindicatoren voor het landelijk monitoren van sport en bewegen. Voor meer informatie ga naar de kernindicator Beweegrichtlijnen.

Voldoen aan beweegrichtlijnen per GGD-regio

Kaart voldoen aan beweegrichtlijnen per GGD-regio 2022

Tekst: Voldoen aan beweegrichtlijnen per GGD-regio 2022

Voldoen aan beweegrichtlijnen per GGD-regio

Volgens de Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022 voldoet gemiddeld 47,5% van de volwassenen van 18 jaar en ouder  aan de beweegrichtlijnen. Per GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)-regio varieert het percentage van 40,3 tot 54,6%. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de kaart te klikken.

Vergelijk met andere kaart

Gerelateerde kaarten

Meer informatie

Voldoen aan beweegrichtlijnen per gemeente

Kaart Voldoen aan beweegrichtlijnen per gemeente 2022

Tekst voldoen aan beweegrichtlijnen per gemeente 2022

Voldoen aan beweegrichtlijnen per gemeente

Volgens de Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022 voldoet gemiddeld 47,5% van de volwassenen van 18 jaar en ouder  aan de beweegrichtlijnen. Per gemeente varieert het percentage van 33,2 tot 66,1%. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de kaart te klikken.

Vergelijk met andere kaart

Gerelateerde kaarten

Meer informatie

Voldoen aan beweegrichtlijnen per wijk

Kaart voldoen aan beweegrichtlijnen per wijk

Tekst voldoen aan beweegrichtlijnen per wijk

Voldoen aan beweegrichtlijnen per wijk

De kaart presenteert het percentage personen van 18 jaar en ouder dat voldoet aan de Beweegrichtlijn.

De beweegrichtlijn voor volwassenen is als volgt gedefinieerd:

  • Doe minstens 150 minuten per week aan matig intensieve inspanning, zoals wandelen en fietsen, verspreid over diverse dagen. Langer, vaker en/of intensiever bewegen geeft extra gezondheidsvoordeel
  • Doe minstens tweemaal per week spier- en botversterkende activiteiten, voor ouderen gecombineerd met balansoefeningen.

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft cijfers over gezondheid en leefstijl berekend voor alle wijken en buurten in Nederland op basis van ruim 540.000 respondenten van de Gezondheidsmonitor volwassenen 2020 van GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)’en, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) en RIVM. Omdat er vaak te weinig respondenten per wijk of buurt zijn, gebruikt het RIVM het 'SMAP'-model waarmee de cijfers geschat kunnen worden. Meer informatie over de gebruikte methode staat bij verantwoording.

Verschillende GGD’en hebben voor de Gezondheidsmonitor 2020 de steekproef opgehoogd om wijkcijfers te kunnen presenteren. De cijfers in de kaart kunnen afwijken van de door de GGD gepubliceerde cijfers, omdat deze op een andere manier zijn berekend. 

Meer cijfers

De getoonde wijkcijfers worden ook hier gepresenteerd. Behalve wijkcijfers zijn daar ook buurtcijfers in kaart gebracht. Voor elke gemeente wordt een kaart getoond met cijfers voor alle wijken of voor alle buurten in die gemeente. De cijfers uit het 'SMAP'-model zijn direct te downloaden via RIVM Statline. Daar zijn ook cijfers beschikbaar voor de leeftijdsgroepen 18-64 jaar en 65 jaar en ouder afzonderlijk.

Gerelateerde kaarten

  • H. Giesbers (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • T. Hulshof (RIVM)