Clublidmaatschap is één van de 20 kernindicatoren voor het landelijk monitoren van sport en bewegen. Voor meer informatie ga naar de kernindicator Clublidmaatschap.

Sportbondleden per gemeente

Kaart Sportbondleden per gemeente 2022

Tekst Sportbondleden per gemeente 2022

4,3 miljoen sportbondleden in 2022

In 2022 waren 4,3 miljoen mensen lid van een of meer van de 77 bij NOC*NSF Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie (Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie) aangesloten sportbonden. Gemiddeld was 24% van de Nederlandse bevolking lid van een of meerdere sportbonden. Mensen met meerdere lidmaatschappen tellen maar één keer mee. Het gaat in 2022 om 5,2 miljoen lidmaatschappen verdeeld over 22.200 verenigingen.

Naarmate de leeftijd stijgt neemt het aantal leden af

Van alle 0 tot 10-jarigen is 20% lid (van de 5 tot 10-jarigen is dit 37%); 10 tot 25-jarigen: 42%; 25 tot 45-jarigen: 22%; 45 tot 65-jarigen: 21% en van alle 65-plussers is 16% lid.

In Limburg en Zeeland veel gemeenten met laag aandeel sportbondleden

In Limburg en Zeeland liggen relatief veel gemeenten met een gemiddeld lager percentage sportbondleden dan in de rest van Nederland. Gemeenten met het laagste percentage zijn Vaals, Heerlen en Kerkrade. Verspreid over Nederland zijn gemeenten te vinden met een hoog percentage sportbondleden. Gemeenten met de hoogste percentages sportbondleden zijn: Bloemendaal, Laren en Rozendaal, alle drie meer dan 40%. 

Vergelijk met andere kaart

Gerelateerde kaarten

Meer informatie

 

Sport

Aantal leden

1        
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Voetbal                         
Tennis
Vissen
Golf
Gymnastiek
Hockey
Paardensport
Atletiek
Zwemmen
Volleybal

1.182.000                       
602.000
590.000
432.000
233.000
228.000
135.000
118.000
116.000
102.000

Top tien

De tabel geeft het aantal leden van de top 10 sportbonden weer. Deze top 10 is ongeveer 60% van totaal aantal leden. In de onderstaande kaarten wordt het aantal leden van deze top 10 sportbonden per gemeente weergegeven.  

Meer informatie

Atletiek per gemeente

Kaart Atletiek per gemeente 2022

Tekst Atletiek per gemeente 2022

Atletiekleden verspreid over Nederland

In 2022 waren 118.000 personen lid van de atletiekunie. Dit is gemiddeld 0,7% van de totale bevolking. Verspreid over Nederland zijn er gemeenten met gemiddeld meer leden. In zes gemeenten in Nederland is het percentage leden van de atletiekunie 2% of hoger, in de gemeente Aalten en Baarlee-Nassau wonen relatief de meeste atletiekleden (2,5%).

Gerelateerde kaarten

Meer informatie

Golf per gemeente

Kaart Golf per gemeente 2022

Tekst Golf per gemeente

In het westen meer golfleden

In 2022 waren in totaal 432.000 personen lid van de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie. Dit is gemiddeld 2,5% van de totale bevolking. De top 3 van gemeenten met de meeste golfleden zijn: Laren, Bloemendaal en Rozendaal. Gemeenten met de laagste percentages golfleden liggen vooral in het noorden van Nederland.

Vergelijk met andere kaart

Gerelateerde kaarten

Meer informatie

Gymnastiek per gemeente

Kaart Gymnastiek per gemeente 2021

Tekst Gymnastiek per gemeente 2022

In het oosten meer gymnastiekleden

In 2022 waren in totaal 233.000 personen lid van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie. Dit is gemiddeld 1,3% van de totale Nederlandse bevolking. Een aantal gemeenten in het oosten van het land heeft relatief veel gymnastiekleden. 

Gerelateerde kaarten

Meer informatie

Hockey per gemeente

Kaart Hockey per gemeente

Tekst Hockey per gemeente

In het midden van het land meer hockeyleden

In 2022 waren in totaal 228.000 personen lid van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond. Dit is gemiddeld 1,3% van de totale Nederlandse bevolking. In veel gemeenten in het midden en het westen van het land waren er relatief veel hockeyleden. Bloemendaal heeft met 9,5% het hoogste percentage hockeyleden. In de regio's Utrecht en Brabant zijn clusters van gemeenten te vinden met relatief veel hockeyleden.

Vergelijk met andere kaart

Gerelateerde kaarten

Meer informatie

Paardensport per gemeente

Kaart Paardensport per gemeente 2022

Tekst Paardensport per gemeente

In Drenthe veel KNHS-leden

In 2022 waren in totaal 135.000 personen lid van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS). Dit is gemiddeld 0,8% van de totale Nederlandse bevolking. In Drenthe wonen relatief veel KNHS-leden. Op Schiermonnikoog wonen relatief de meeste leden (3,6%) van de KNHS. 

Gerelateerde kaarten

Meer informatie

Sportvissen per gemeente

Kaart Sportvissen per gemeente

Tekst Sportvissen per gemeente

In het noorden gemiddeld meer sportvisleden

In 2022 waren in totaal 590.000 personen lid van Sportvisserij Nederland. Dit is gemiddeld 3,4% van de totale Nederlandse bevolking. In het noorden van Nederland wonen gemiddeld meer sportvisleden dan in de rest van het land. 

Gerelateerde kaarten

Meer informatie

Tennis per gemeente

Kaart Tennis per gemeente

Tekst Tennis per gemeente

In Brabant en het westen veel tennisleden

In 2022 waren in totaal 602.000 personen lid van de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond. Dit is gemiddeld 3,4% van de Nederlandse bevolking. In veel gemeenten in het westen van het land en in Brabant wonen relatief veel tennisleden. Gemeente Laren telt het hoogste percentage tennisleden (11,3%).

Vergelijk met andere kaart

Gerelateerde kaarten

Meer informatie

Voetbal per gemeente

Kaart Voetbal per gemeente

Tekst Voetbal per gemeente

In het oosten van het land meer KNVB-leden

In 2022 waren er in totaal 1.182.000 personen lid van de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB). Dit is gemiddeld 6,7% van de totale Nederlandse bevolking. In veel gemeenten in het oosten van het land wonen relatief veel KNVB-leden. In Tubbergen wonen relatief de meeste KNVB-leden (16,3%).

Vergelijk met andere kaart

Gerelateerde kaarten

Meer informatie

Volleybal per gemeente

Kaart volleybal per gemeente

Tekst volleybal per gemeente

In het oosten veel volleybondleden

In 2022 waren in totaal 102.000 personen lid van de Koninklijke Wandel Bond Nederland. Dit is gemiddeld 0,6% van de totale Nederlandse bevolking. In het oosten van Nederland zijn er relatief veel volleyballers. Gemeenten Tubbergen en Dinkelland (regio Twente) hebben allebei meer dan 4% leden.

Gerelateerde kaarten

Meer informatie

Zwemmen per gemeente

Kaart Zwemmen per gemeente

Tekst Zwemmen per gemeente

Geen duidelijk patroon in het aantal zwemleden

In 2022 waren er in totaal 116.000 personen lid van de Koninklijke Nederlandse Zwem Bond. Dit is gemiddeld 0,7% van de totale Nederlandse bevolking. Gemeenten met relatief veel leden liggen verspreid over Nederland.

Vergelijk met andere kaart

Gerelateerde kaarten

Meer informatie

  • H. Giesbers (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • T. Hulshof (RIVM)