Clublidmaatschap is één van de 20 kernindicatoren voor het landelijk monitoren van sport en bewegen. Voor meer informatie ga naar de kernindicator Clublidmaatschap.

Sportbondleden per gemeente

Kaart Sportbondleden per gemeente 2021

Tekst Sportbondleden per gemeente 2021

4,3 miljoen sportbondleden in 2021

In 2021 waren 4,3 miljoen mensen lid van een of meer van de 77 bij NOC*NSF Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie (Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie) aangesloten sportbonden. Gemiddeld was 24% van de Nederlandse bevolking lid van een of meerdere sportbonden. Mensen met meerdere lidmaatschappen tellen maar één keer mee. Het gaat in 2021 om 5,2 miljoen lidmaatschappen verdeeld over 22.600 verenigingen.

Naarmate de leeftijd stijgt neemt het aantal leden af

Van alle 0 tot 10-jarigen is 21% lid (van de 5 tot 10-jarigen is dit 38%); 10 tot 25-jarigen: 43%; 25 tot 45-jarigen: 22%; 45 tot 65-jarigen: 21% en van alle 65-plussers is 17% lid.

In Limburg en Zeeland veel gemeenten met laag aandeel sportbondleden

In Limburg en Zeeland liggen relatief veel gemeenten met een gemiddeld lager percentage sportbondleden dan in de rest van Nederland. Gemeenten met het laagste percentage zijn Vaals, Heerlen en Kerkrade. Verspreid over Nederland zijn gemeenten te vinden met een hoog percentage sportbondleden. Gemeenten met de hoogste percentages sportbondleden zijn: Laren, Bloemendaal en Rozendaal, alle drie meer dan 40%. 

Vergelijk met andere kaart

Gerelateerde kaarten

Meer informatie

 

Sport

Aantal leden

1        
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Voetbal                         
Sportvissen
Tennis
Golf
Hockey
Gymnastiek
Paardensport
Wandelen
Atletiek
Zwemmen

1.168.000                       
595.000
576.000
407.000
244.000
232.000
136.000
133.000
119.000
111.000

Top tien

De tabel geeft het aantal leden van de top 10 sportbonden weer. Deze top 10 is ongeveer 60% van totaal aantal leden. In de onderstaande kaarten wordt het aantal leden van deze top 10 sportbonden per gemeente weergegeven.  

Meer informatie

Atletiek per gemeente

Kaart Atletiek per gemeente 2021

Tekst Atletiek per gemeente 2021

Atletiekleden verspreid over Nederland

In 2021 waren 119.000 personen lid van de atletiekunie. Dit is gemiddeld 0,7% van de totale bevolking. Verspreid over Nederland zijn er gemeenten met gemiddeld meer leden. In zeven gemeenten in Nederland ligt het percentage leden van de atletiekunie hoger dan 2% van de bevolking, in de gemeente Aalten wonen relatief de meeste atletiekleden.

Gerelateerde kaarten

Meer informatie

Golf per gemeente

Kaart Golf per gemeente 2021

Tekst Golf per gemeente

In het westen meer golfleden

In 2021 waren in totaal 407.000 personen lid van de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie. Dit is gemiddeld 2,3% van de totale bevolking. De top 3 van gemeenten met de meeste golfleden zijn: Laren, Bloemendaal en Rozendaal. Gemeenten met de laagste percentages golfleden liggen vooral in het noorden van Nederland.

Vergelijk met andere kaart

Gerelateerde kaarten

Meer informatie

Gymnastiek per gemeente

Kaart Gymnastiek per gemeente 2021

Tekst Gymnastiek per gemeente 2021

In het oosten meer gymnastiekleden

In 2021 waren in totaal 232.000 personen lid van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie. Dit is gemiddeld 1,3% van de totale Nederlandse bevolking. Een aantal gemeenten in het oosten van het land heeft relatief veel gymnastiekleden. 

Gerelateerde kaarten

Meer informatie

Hockey per gemeente

Kaart Hockey per gemeente

Tekst Hockey per gemeente

In het midden van het land meer hockeyleden

In 2021 waren in totaal 244.000 personen lid van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond. Dit is gemiddeld 1,4% van de totale Nederlandse bevolking. In veel gemeenten in het midden en het westen van het land waren er relatief veel hockeyleden. Bloemendaal heeft met 10,6% het hoogste percentage hockeyleden. In de regio's Utrecht en Brabant zijn clusters van gemeenten te vinden met relatief veel hockeyleden.

Vergelijk met andere kaart

Gerelateerde kaarten

Meer informatie

Paardensport per gemeente

Kaart Paardensport per gemeente 2021

Tekst Paardensport per gemeente

In Drenthe veel KNHS-leden

In 2021 waren in totaal 136.000 personen lid van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS). Dit is gemiddeld 0,8% van de totale Nederlandse bevolking. In Drenthe wonen relatief veel KNHS-leden. Op Schiermonnikoog wonen relatief de meeste leden (4,3%) van de KNHS. 

Gerelateerde kaarten

Meer informatie

Sportvissen per gemeente

Kaart Sportvissen per gemeente

Tekst Sportvissen per gemeente

In het noorden gemiddeld meer sportvisleden

In 2021 waren in totaal 595.000 personen lid van Sportvisserij Nederland. Dit is gemiddeld 3,4% van de totale Nederlandse bevolking. In het noorden van Nederland wonen gemiddeld meer sportvisleden dan in de rest van het land. 

Gerelateerde kaarten

Meer informatie

Tennis per gemeente

Kaart Tennis per gemeente

Tekst Tennis per gemeente

In Brabant en het westen veel tennisleden

In 2021 waren in totaal 576.000 personen lid van de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond. Dit is gemiddeld 3,3% van de Nederlandse bevolking. In veel gemeenten in het westen van het land en in Brabant wonen relatief veel tennisleden. Gemeente Laren telt het hoogste percentage tennisleden (11,0%).

Vergelijk met andere kaart

Gerelateerde kaarten

Meer informatie

Voetbal per gemeente

Kaart Voetbal per gemeente

Tekst Voetbal per gemeente

In het oosten van het land meer KNVB-leden

In 2021 waren er in totaal 1.168.000 personen lid van de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB). Dit is gemiddeld 6,7% van de totale Nederlandse bevolking. In veel gemeenten in het oosten van het land wonen relatief veel KNVB-leden. In Tubbergen wonen relatief de meeste KNVB-leden (16,2%).

Vergelijk met andere kaart

Gerelateerde kaarten

Meer informatie

Wandelen per gemeente

Kaart wandelen per gemeente

Tekst wandelen per gemeente

In Flevoland veel wandelbondleden

In 2021 waren in totaal 133.000 personen lid van de Koninklijke Wandel Bond Nederland. Dit is gemiddeld 0,8% van de totale Nederlandse bevolking. In Flevoland zijn er relatief veel wandelbondleden. Ook in Brabant en het oosten van Gelderland wonen relatief veel leden van de wandelbond. Gemeente Drimmelen in Brabant heeft relatief de meeste leden (3,2%).

Gerelateerde kaarten

Meer informatie

Zwemmen per gemeente

Kaart Zwemmen per gemeente 2021

Tekst Zwemmen per gemeente

Geen duidelijk patroon in het aantal zwemleden

In 2021 waren er in totaal 111.000 personen lid van de Koninklijke Nederlandse Zwem Bond. Dit is gemiddeld 0,6% van de totale Nederlandse bevolking. Gemeenten met relatief veel leden liggen verspreid over Nederland.

Vergelijk met andere kaart

Gerelateerde kaarten

Meer informatie

  • H. Giesbers (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • T. Hulshof (RIVM)