Vignet Gezonde School (primair onderwijs) per gemeente

Kaart Vignet Gezonde School (primair onderwijs) per gemeente

Tekst Vignet Gezonde School (primair onderwijs) per gemeente

Meeste basisscholen met een Vignet Gezonde School in Amsterdam

Op de peildatum 5 januari 2022 waren er 1.355 vignetscholen in het primair onderwijs. Koplopers zijn Amsterdam (39 scholen) en Tilburg (32 scholen). Het vignet is een erkenning voor scholen die de gezondheid van hun leerlingen hoog in het vaandel hebben staan. Een school richt zich hierbij op een of meerdere themacertificaten. Bijvoorbeeld op het thema Sport en Bewegen

Vignet en certificaten in het basisonderwijs

Scholen die structureel aan gezondheid werken kunnen het vignet aanvragen en zich profileren als Gezonde School. Het vignet Gezonde School voor primair onderwijs is beschikbaar sinds 2011. Met het vignet voldoet een school aan een aantal (wettelijke) basisvoorwaarden én aan de criteria van minimaal één themacertificaat naar keuze. Een vignetschool mag zich gedurende drie jaar Gezonde School noemen en het logo voeren. Ieder themacertificaat heeft betrekking op een bepaald onderwerp. Voor het primair onderwijs betreft het de volgende thema's:

Thema

Aantal vignetten PO primair onderwijs (primair onderwijs )

Sport en bewegen
Voeding
Welbevinden
Relaties en seksualiteit
Milieu en natuur
Roken, alcohol- en drugspreventie
Fysieke veiligheid

689
522
492
132
55
27
13

Vergelijk met andere kaart

Gerelateerde kaarten

Meer informatie

Vignet Gezonde School (voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs) per gemeente

Kaart Vignet Gezonde School (voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs) per gemeente

Tekst Vignet Gezonde School (voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs) per gemeente

Meeste middelbare scholen met vignet in Nijmegen

Op de peildatum 5 januari 2022 hebben in totaal 342 middelbare scholen en 78 MBO-scholen een vignet behaald. In Amsterdam (23) en Apeldoorn (11) zijn de meeste middelbare scholen met een vignet te vinden. In Amersfoort (9) zijn de meeste MBO-scholen met een vignet. Het vignet is een erkenning voor scholen die de gezondheid van hun leerlingen hoog in het vaandel hebben staan. Een school richt zich hierbij op een of meerdere themacertificaten. Bijvoorbeeld op het thema Sport en Bewegen

Gezonde scholen in het voortgezet middelbaar beroepsonderwijs

Scholen die structureel aan gezondheid werken kunnen het vignet aanvragen en zich profileren als Gezonde School. Het vignet Gezonde School voor MBO is beschikbaar sinds 1 november 2013, het vignet voor voortgezet onderwijs sinds 1 september 2014. Met het vignet voldoet een school aan een aantal (wettelijke) basisvoorwaarden en criteria van minimaal één themacertificaat naar keuze. Hieronder staan de verschillende themacertificaten voor voortgezet onderwijs en middelbaar onderwijs genoemd.

Thema

Aantal vignetten  VO Voortgezet onderwijs (Voortgezet onderwijs )

Aantal vignetten MBO

Sport en bewegen
Voeding
Welbevinden
Relaties en seksualiteit
Roken, alcohol- en drugspreventie
Milieu en natuur
Fysieke veiligheid

177
156
59
63
45
1
1

37
31
21
11
2
0
0

Vergelijk met andere kaart

Gerelateerde kaarten

Meer informatie

  • H. Giesbers ( RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • T. Hulshof (RIVM)