Ambities, verwachte en wenselijke toekomst

Ambities

De belangrijkste ambitie voor het thema economie is dat er duurzame arrangementen gebouwd worden rondom terugkerende evenementen en vaste locaties waarbij cross-selling met andere recreatieve activiteiten vanzelfsprekend is.

Verwachte toekomst

De verwachting is dat wanneer beleid niet actief inzet op de relatie tussen sport en economie , de economische betekenis van sport onvoldoende tot zijn recht zal komen.

Wenselijke toekomst

In de wenselijke toekomst is er een goed overzicht van geplande evenementen in termen van timing en locatie. Er wordt over sectoren heen samengewerkt om een goed verspreid aanbod te realiseren. Er is tevens kwantitatief inzicht in wat sport bijdraagt aan werkgelegenheid en toerisme in de regio. 

Indicatoren voor succes

Voor het thema economie (sport en bewegen in recreatie, toerisme en regiomarketing) zijn een viertal indicatoren aangewezen. Voor de indicator 'economische betekenis van (sport)evenementen' is enige informatie beschikbaar in de vorm van bestaande rapportages. Voor de overige indicatoren is geen informatie voorhanden.

Evenementenkalender

In 2019 zijn in Drenthe ruim 650 evenementen georganiseerd varierend van wandel- en fietstochten tot (water)sportevenementen. Download onderstaand overzicht voor details over de evenementen en de organisatoren.

Passende accommodaties voor evenementen

Nog nader in te vullen.

Economische betekenis van (sport)evenementen

Er is een tweetal rapportages beschikbaar over de hippische sport.  Een rapportage over de economische betekenis en potentie van de hippische sector in Drenthe en een rapportage over de maatschappelijke en financiële impact van het concour hippique De Wolden in 2018.

Onder de interessante links op deze pagina staan een tweetal rapporten vermeld over de economische impact van de vrijetijdseconomie en het toerisme voor Drenthe.