Vragenlijst: lichamelijke opvoeding en sport in het middelbaar beroepsonderwijs