Samenwerkingsverbanden Aangepast sporten per gemeente

Kaart Samenwerkingsverbanden Aangepast sporten per gemeente 2023

Tekst Samenwerkingsverbanden Aangepast sporten per gemeente 2023

Regionale samenwerking aangepast sporten

Met het programma Grenzeloos actief is een impuls gegeven aan de landelijk dekkende structuur van regionale samenwerkingsverbanden. Vanuit het sportakkoord, deelakkoord Inclusief sporten en bewegen worden regio’s ondersteund bij de doorontwikkeling en borging van de regionale samenwerking. In oktober 2023 zijn er 42 regionale samenwerkingsverbanden aangepast sporten in Nederland. Sommige samenwerkingsverbanden werken al langer samen en sommige samenwerkingsverbanden zijn net gestart en aangesloten bij het platform Uniek Sporten. Daarnaast zijn er 51 gemeenten op individuele basis aangesloten waarbij in totaal het sport- en beweegaanbod en de ondersteuning van bijna alle gemeenten (334) vindbaar is via het platform.

Samenwerking voor passend beweeg- en sportaanbod

De samenwerkingsverbanden zijn opgezet om mensen met een beperking een passend sport- en beweegaanbod te laten vinden. Mensen die op zoek zijn naar aangepast sportaanbod en sportaanbieders kunnen contact opnemen met de lokale buurtsportcoach/ contactpersoon of regiocoördinator. De samenwerking tussen partijen die in contact staan met de doelgroep enerzijds en sport- en beweegaanbieders anderzijds leidt tot het beter kunnen koppelen van de sport- of beweegvraag en het sport- en beweegaanbod. Het sport- en beweegaanbod vind je op het platform Uniek Sporten.

Gerelateerde kaarten

Meer informatie

  • H. Giesbers (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • T. Hulshof (RIVM)