Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft een factsheet opgesteld over de relatie tussen lichamelijke activiteit en zorgkosten. De resultaten zijn gebaseerd op een literatuuronderzoek.

(Augustus 2020)