Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft een factsheet opgesteld over de relatie tussen lichamelijke activiteit en zorgkosten. De resultaten zijn gebaseerd op een literatuuronderzoek.

(Augustus 2020)

24/9/2020 typo aangepast in de legenda van figuur 1 (35-36 jaar aangepast naar 35-65 jaar)