Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft een factsheet opgesteld over de relatie tussen lichamelijke activiteit en zorgkosten. De resultaten zijn gebaseerd op een literatuuronderzoek.

(Augustus 2020)

24/9/2020 typo aangepast in de legenda van figuur 1 (35-36 jaar aangepast naar 35-65 jaar)