Het bestand bevat cijfers over de kernindicator tevredenheid sport- en beweegaanbod. Dit is uitgesplitst naar de volgende achtergrondkenmerken:

 • Geslacht
 • Leeftijd
 • Opleidingsniveau
 • Herkomst
 • Burgerlijke staat
 • Huishoudsamenstelling
 • Maatschappelijke arbeidspositie
 • Mate van verstedelijking
 • Gemeentegrootte
 • Ervaren gezondheid
 • Wel of geen lichamelijke beperking
 • Langdurige aandoeningen of lichamelijke beperking
 • Huishoudinkomen
 • Landsdeel

Bron CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Vrijetijdsomnibus (VTO) CBS, 2012-2018 ( SCP Sociaal Cultureel Planbureau (Sociaal Cultureel Planbureau)), 2020-2022 (Mulier Instituut)