Bent u amateursporter en heeft u vragen over doping en sportvoedingssuplementen? Op deze pagina vindt u veelgestelde vragen en tips.

Nee, In Nederland houdt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in opdracht van de Nederlandse overheid toezicht op onder andere de veiligheid van voedsel. Hieronder vallen ook voedingssupplementen, kruidenpreparaten en vitaminepreparaten. Belangrijk is dat er in deze producten geen ziekteverwekkers zitten, maar ook dat op het etiket staat wat er in zit, en omgekeerd, dat er in zit wat er op het etiket staat. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij het levensmiddelenbedrijf. Dit betekent dat zij aan alle relevante levensmiddelenwetgeving moeten voldoen om de consument op de juiste wijze te informeren en een veilig product te bieden. Wanneer de er door de NVWA een wettelijk overtreding kan worden vastgesteld kunnen er maatregelen worden getroffen.

Het is in Nederland betrekkelijk eenvoudig om voedingssupplementen met dopingstoffen op te verkopen. Er is vooraf geen registratie vereist om voedingssupplementen op de markt te mogen brengen (dit in tegenstelling tot geneesmiddelen). Toezicht op het aanbod aan sportvoedingssupplementen op de Nederlandse markt is lastig gezien de complexiteit van de sector. Verkoop vindt plaats via reguliere winkels en internet, maar ook via moeilijker te controleren kanalen, zoals sociale media en het illegale circuit. Daarnaast is vaak niet mogelijk om maatregelen te treffen wanneer er een farmacologisch actieve stof wordt aangetroffen in sportvoedingssupplementen. Het is namelijk lastig om vast te stellen of er sprake is van een wettelijke overtreding.
In totaal zijn 21 maatregelen opgelegd op basis van overtredingen op de Geneesmiddelenwet, het Warenwetbesluit Kruidenpreparaten en de Algemene Levensmiddelen Verordening. Bij 45 bemonsterde producten is wel een farmacologisch actieve stof aangetroffen, maar kon de NVWA niet vaststellen of er sprake was van een overtreding. Dit heeft te maken met de vigerende wet- en regelgeving. In sommige gevallen wordt een farmacologisch actieve stof aangetroffen die niet verwacht wordt in voedingssupplementen. Als zo’n stof buiten het wettelijke kader valt kan de NVWA geen maatregel opleggen.

 

Wat kunt u zelf doen?

  • Ga na of het gebruik van een voedingssupplement noodzakelijk is. De meeste mensen hebben geen voedingssupplementen nodig, zie ook http://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/voedingssupplementen.aspx.
  • Verdiep u in het product en denk na over mogelijke risico’s voor uw gezondheid.
  • Gebruik alleen op doping geteste batches via het Nederlands Zekerheidssysteem Voedingssupplementen Topsport (NZVT). Sommige farmacologisch actieve stoffen in voedingssupplementen staan namelijk ook op de dopinglijst. Zie ook http://www.dopingautoriteit.nl/magdit/voedingssupplementen.
  • Houdt u aan het doseringsadvies op de verpakking en neem geen meerdere producten tegelijkertijd. De stoffen in deze producten kunnen elkaar versterken waardoor nadelige effecten op het lichaam ook versterkt worden.
  • Wanneer u een product gebruikt en symptomen ontwikkelt die u niet vertrouwt, ga dan direct naar een arts en geef aan dat u een voedingssupplement hebt gebruikt. Uw arts kan 24/7 overleggen met het NVIC over symptomen en behandeling.
  • Doe een melding bij het Bijwerkingencentrum Lareb wanneer u een product gebruikt en symptomen ontwikkelt die u niet vertrouwt.
  • Doe een melding bij de NVWA wanneer u een product gebruikt dat u niet vertrouwt. Geef hierbij duidelijk aan om welk supplement het gaat en waar u het heeft gekocht.