Het bestand bevat cijfers over de kernindicator sportfan via media. Dit is uitgesplitst naar de volgende achtergrondkenmerken: 

 • Geslacht
 • Leeftijd
 • Opleidingsniveau
 • Herkomst
 • Burgerlijke staat
 • Huishoudsamenstelling
 • Maatschappelijke arbeidspositie
 • Mate van verstedelijking
 • Gemeentegrootte
 • Ervaren gezondheid
 • Lichamelijke beperking
 • Huishoudinkomen
 • Geaardheid
 • Landsdeel

BronCBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)(Centraal Bureau voor de Statistiek)-Vrijetijdsomnibus (externe link)(VTO), CBS, 2012-2018 (SCP Sociaal Cultureel Planbureau (Sociaal Cultureel Planbureau)(Sociaal Cultureel Planbureau )), 2020-2022 (Mulier Instituut)