Deze excelfile bevat  cijfers over de kernindicator zitgedrag uitgeplitst  naar achtergrondkenmerken  en andere kernindicatoren (beweegrichtlijnen en wekelijks sporten) voor de jaren 2015 en 2017. 
Het betreft de volgens achtergrondkemerken:

 • Totale bevolking
 • Geslacht
 • Leeftijd
 • Opleidingsniveau
 • Herkomst
 • Burgerlijke staat
 • Huishoudsamenstelling
 • Maatschappelijke arbeidspositie
 • Mate van verstedelijking
 • Ervaren gezondheid
 • Langdurige aandoeningen 
 • Overgewicht