Infrastructuur topsport en onderwijs

Kaart Infrastructuur topsport en onderwijs

tekst Infrastructuur topsport en onderwijs

Landelijke dekking infrastructuur topsport en onderwijs

De Topsport Talentscholen liggen verspreid over heel Nederland: elke provincie heeft één of meer Topsport Talentscholen. De meeste zijn te vinden in Noord-Holland (5 scholen). Zeeland, Friesland, Drenthe en Groningen hebben er ieder een. Ook de CTO’s liggen verspreid over Nederland: in Heerenveen, Amsterdam, Arnhem, Den Haag en Eindhoven. Samen met de NTC’s in Utrecht en Sittard is een landelijke dekking voor topsporters gerealiseerd.

Ondersteuning voor talent bij het combineren van topsport en onderwijs

De infrastructuur voor topsport en onderwijs in Nederland bestaat uit vijf Centra voor Topsport Onderwijs (CTO’s), twee Nationale Trainings Centra (NTC’s) en Topsport Talenscholen. In deze centra kunnen studenten fulltime trainen, studeren en wonen optimaal combineren, met minimale reistijden. Topsport Talentscholen worden ondersteund door de stichting Landelijke Organisatie Onderwijs en Topsport (LOOT), een samenwerkingsverband tussen 31 scholen en scholengemeenschappen in het voortgezet onderwijs die toptalenten in sport ondersteunen om een schoolcarrière met topsport te kunnen combineren.

Vergelijk met andere kaart

Gerelateerde kaarten

Meer informatie

Deelnemers Actieplan flexibel onderwijs en topsport

Kaart Deelnemers actieplan flexibel onderwijs en topsport

Tekst Deelnemers actieplan flexibel onderwijs en topsport

Meeste deelnemende instelling aan actieplan FLOT in de Randstad

De meeste hoger onderwijsinstellingen die zich inzetten voor flexibel onderwijs voor topsporters zijn te vinden in de Randstad. In zowel Amsterdam als Rotterdam hebben vier instellingen voor hoger onderwijs het actieplan FLOT ondertekend. In Utrecht werken drie instellingen mee aan het kunnen combineren van studie en topsport, dit geldt ook voor Tilburg, Delft en Nijmegen. Drenthe is de enige provincie waar geen instelling voor hoger onderwijs te vinden is die het actieplan FLOT heeft ondertekend. Samen met het  NOC*NSF Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie (Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie) hebben in totaal 58 hogescholen en universiteiten in Nederland het actieplan Flexibel onderwijs en topsport (FLOT) ondertekend.

Verbetering van onderwijs en carrièreperspectie voor topsporters

Dit actieplan is gericht op de verbetering van het onderwijs en carrièreperspectief voor topsporters. Het plan omvat structurele afspraken over de organisatie van het onderwijs voor topsporters, die naast hun studie tijd nodig hebben voor hun voorbereiding en deelname aan grote internationale sportevenementen. Het doel is dat topsporters competentiegerichte studiekeuzes kunnen maken, een flexibel onderwijsaanbod kunnen volgen en dat het combineren van een studie en topsport financieel haalbaar is.

Vergelijk met andere kaart

Gerelateerde kaarten

Meer informatie

  • H. Giesbers ( RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • T. Hulshof (RIVM)