Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) draagt bij aan de kennis over sport en bewegen voor sportbeleid en sportpraktijk met resultaten uit eigen onderzoek, en met de coördinatie en validatie van onderzoek van derden. Dit doet het RIVM in Nederland, maar ook internationaal, met een bijdrage aan beleidsmonitoring en –evaluaties voor de Europese Commissie.

Kernindicatoren

Actuele cijfers en de trend over sport en bewegen in Nederland

Toekomstverkenning

Waar gaat het heen met de sport in Nederland tussen nu en 2040?

Sport op de kaart

Regionale cijfers over sport en bewegen in
Nederland
Beleid
  • Monitoring Sportakkoord
  • Lokale sportdata
  • Sport- en beweegbeleid in Nederland
  • Sport- en beweeginterventies

Verdiepende informatie

RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) publicaties zoals:

  • Daling in beweeggedrag
  • Zitgedrag in Nederland
  • Beweegedrag in Nederland
  • Elektrisch fietsen in Nederland

Daling in beweegedrag

Tussen 2019 en 2022 is er een daling zichtbaar in het percentage Nederlanders dat voldoet aan de Beweegrichtlijnen. Deze publicatie geeft inzicht in welke groepen in de bevolking minder zijn gaan bewegen en welke beweegactiviteiten mensen meer of minder deden.