Het bestand bevat  cijfers over de kernindicator wekelijkse sportdeelname. Dit is uitgesplitst  naar achtergrondkenmerken (geslacht, leeftijd, opleidingsniveau) voor de jaren 2001 t/m 2022.  Vanaf 2014 zijn er tevens uitsplitsingen gemaakt naar de volgende achtergrondkenmerken:

 • Inkomenskwintielen
 • Combinatie opleidingsniveau en inkomen
 • Geaardheid
 • Herkomst
 • Burgerlijke staat
 • Huishoudsamenstelling
 • Maatschappelijke arbeidspositie
 • Landsdeel
 • Mate van verstedelijking
 • Gemeente grootte
 • Beweegrichtlijnen
 • Ervaren gezondheid
 • Langdurige aandoeningen 
 • Lichamelijke beperkingen
 • Type beperking
 • Overgewicht
 • Type aandoening (zoals diabetes, kanker, hartziekten, depressie, longziekten en aandoening van bewegingsapparaat etc).