Het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) heeft vanaf 2015 een nieuw onderzoek naar leefstijl opgezet met jaarlijks wisselende leefstijlthema’s: de Leefstijlmonitor. Dit onderzoek wordt uitgevoerd op verzoek van het Ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) in samenwerking met het  RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en andere instituten die deel uitmaken van het Consortium Leefstijlmonitor: Trimbos-instituut, VeiligheidNL, Voedingscentrum Nederland, Rutgers, Soa Aids Nederland, Pharos en GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) NL. In de oneven jaren worden de thema’s bewegen/sport en ongevallen uitgevraagd. In de even jaren worden de thema’s roken, alcohol en drugs uitgevraagd (Middelen). In de Leefstijlmonitor worden voor een deel dezelfde kernvragen gesteld als in de Gezondheidsenquête. De Gezondheidsenquête levert de kerncijfers over leefstijl. In de Leefstijlmonitor wordt uitgebreider ingegaan op de betreffende thema’s. Zie ook de Leefstijlmonitor website.