Het CBSCentraal Bureau voor de Statistiek heeft vanaf 2015 een nieuw onderzoek naar leefstijl opgezet met jaarlijks wisselende leefstijlthema’s: de Leefstijlmonitor. Dit onderzoek wordt uitgevoerd op verzoek van het Ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in samenwerking met het  RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en andere instituten die deel uitmaken van het Consortium Leefstijlmonitor: Trimbos-instituut, VeiligheidNL, Voedingscentrum Nederland, Rutgers, Soa Aids Nederland, Pharos en GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst GHORGeneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio NL. In de oneven jaren worden de thema’s bewegen/sport en ongevallen uitgevraagd. In de even jaren worden de thema’s roken, alcohol en drugs uitgevraagd (Middelen). In de Leefstijlmonitor worden voor een deel dezelfde kernvragen gesteld als in de Gezondheidsenquête. De Gezondheidsenquête levert de kerncijfers over leefstijl. In de Leefstijlmonitor wordt uitgebreider ingegaan op de betreffende thema’s. Zie ook de Leefstijlmonitor website.