Deze Excelfile bevat cijfers over de kernindicator zitgedrag uitgesplitst naar achtergrondkenmerken en andere kernindicatoren (beweegrichtlijnen en wekelijks sporten) voor de jaren 2015, 2017, 2019, 2021 en 2023. Cijfers zijn beschikbaar voor de volgende doelgroepen:

  • Herkomst
  • Burgerlijke staat
  • Huishoudsamenstelling
  • Maatschappelijke arbeidspositie
  • Mate van verstedelijking
  • Ervaren gezondheid
  • Langdurige aandoeningen 
  • Lichamelijke beperkingen
  • Overgewicht