Deze excelfile bevat  cijfers over de kernindicator zitgedrag uitgeplitst  naar achtergrondkenmerken  en andere kernindicatoren (beweegrichtlijnen en wekelijks sporten) voor de jaren 2015, 2017, 2019, 2021. Cijfers zijn beschikbaar voor de volgende doelgroepen:

  • Herkomst
  • Burgerlijke staat
  • Huishoudsamenstelling
  • Maatschappelijke arbeidspositie
  • Mate van verstedelijking
  • Ervaren gezondheid
  • Langdurige aandoeningen 
  • Lichamelijke beperkingen
  • Overgewicht