Elektrisch fietsen in Nederland

Het gebruik van de elektrische fiets nam de afgelopen jaren in Nederland toe. Elektrisch fietsen kan voor de gezondheid zowel positief als negatief uitpakken. Gezien de stijging in het gebruik van de elektrische fiets en de diverse gezondheidseffecten, is het belangrijk inzicht te krijgen in wie de elektrische fiets gebruikt, waarvoor en waarom. Deze informatie kan helpen een inschatting te maken van de maatschappelijke impact van de elektrische fiets. Daarom heeft het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) op verzoek van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) onderzoek gedaan naar het gebruik van de elektrische fiets. Er is gekeken naar wie de elektrische fiets gebruikt, voor welk(e) doel, afstand en waarom.

Uit het onderzoek blijkt dat in Nederland bijna een derde van de fietsers van 12 jaar en ouder een elektrische fiets (al dan niet in combinatie met een niet-elektrische fiets) gebruikt. Groepen in de bevolking die de elektrisch fiets het meest gebruiken zijn mensen van 65 jaar en ouder, mensen met een laag opleidingsniveau, mensen die in niet-stedelijke gebieden wonen en mensen met gezondheidsproblemen. Zowel de elektrische fiets als de niet-elektrische fiets worden het vaakst gebruikt om winkels, vrienden, of andere bestemmingen te bezoeken. Daarna volgen ‘het maken van fietstochten’, ‘woon-werkverkeer’, ‘om te sporten’ en ‘om van en naar school te fietsen’. De elektrische fiets wordt vaker gebruikt voor langere afstanden dan de niet-elektrische fiets. De ruime meerderheid van de deelnemers (70%) kiest voor de e-bike ‘om makkelijker te fietsen’. Dit is de belangrijkste reden voor verschillende groepen in de bevolking, behalve voor jongeren van 12 tot en met 17 jaar. Voor bijna 6 op de 10 van hen is ‘sneller fietsen’ de belangrijkste reden om op de elektrische fiets te stappen.

De resultaten zijn gebaseerd op de Aanvullende Module ‘Bewegen en Ongevallen’ van de Leefstijlmonitor uitgevoerd door het RIVM en VeiligheidNL, in samenwerking met het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) (2021). Aan de enquête deden 6.901 fietsers van 12 jaar en ouder mee. In 2023 wordt de meting herhaald.