Sport- en Beweeggedrag in 2020

Vanaf half maart 2020 kreeg de Nederlandse bevolking te maken met maatregelen om de verspreiding van het virus SARS-CoV-2 tegen te gaan. Dit betekende periodes van thuis werken, sluiting van onder andere scholen en sport- en fitnessclubs, beperkt buiten sporten in groepen en geen sportwedstrijden. De centrale vraag in dit rapport is wat de coronapandemie heeft betekend voor het sport- en beweeggedrag in Nederland in 2020. Om deze vraag te beantwoorden zijn drie invalshoeken gebruikt: (I) Wat denken mensen zelf? Is hun sport en beweeggedrag veranderd tijdens de coronapandemie? (II) Wat rapporteren mensen aan sport- en beweegactiviteiten te doen? (III) Waren er veranderingen in de methodologie en uitvoering van het onderzoek?

Auteurs: 
M. Duijvestijn, RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
T. Schurink, RIVM
S. van den Berg, RIVM
S. Euser, RIVM
W. Wendel-Vos, RIVM