LSM-A Bewegen en Ongevallen  enquête, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)