Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft een literatuurscan uitgevoerd gericht op de samenhang tussen lichamelijke activiteit (sport en bewegen) en immuunrespons/weerstand, en de sociaal-maatschappelijke effecten van niet sporten en bewegen, in het bijzonder eenzaamheid.