Overzicht van de meest beoefende sporten in 2015 tot en met 2018 door de totale bevolking van 4 jaar en ouder en uitgesplitst naar:

  • geslacht
  • leefijd
  • opleidingsniveau
  • chronische aandoening en/of lichamelijke beperking
  • herkomst (vanaf 2018)
Bron: Gezondheidenquete/Leefstijlmonitor, CBSCentraal Bureau voor de Statistiek i.s.m. RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 2015-2018