Overzicht van de 30 meest beoefende sporten in 2015, 2016 en 2017 door de totale bevolking van 4 jaar en ouder en uitgesplitst naar:

  • geslacht
  • leefijd
  • opleidingsniveau
  • chronische aandoening en/of lichamelijke beperking
Bron: Gezondheidenquete/Leefstijlmonitor, CBSCentraal Bureau voor de Statistiek i.s.m. RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 2015, 2016,2017