Overzicht van de meest beoefende sporten in 2001 tot en met 2022 door de totale bevolking en uitgesplitst naar:

  • geslacht
  • leeftijd
  • migratie achtergrond
  • huishoudsamenstelling
  • stedelijkheidsgraad gemeenten
  • ervaren gezondheid
  • chronische aandoening en/of lichamelijke beperking
  • opleidingsniveau
Bron: Gezondheidenquete/Leefstijlmonitor, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) 2001-2021