Overzicht van de meest beoefende sporten in 2001 tot en met 2020 door de totale bevolking en uitgesplitst naar:

  • geslacht
  • leeftijd
  • migratie achtergrond
  • huishoudsamenstelling
  • stedelijkheidsgraad gemeenten
  • ervaren gezondheid
  • chronische aandoening en/of lichamelijke beperking
  • opleidingsniveau
Bron: Gezondheidenquete/Leefstijlmonitor, CBSCentraal Bureau voor de Statistiek i.s.m. RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 2001-2020