Het bestand bevat cijfers over de kernindicator vrijwilligerswerk in de sport. Dit is uitgesplitst naar de volgende achtergrondkenmerken:

 • Geslacht
 • Leeftijd
 • Opleidingsniveau
 • Herkomst
 • Burgerlijke staat
 • Huishoudsamenstelling
 • Maatschappelijke arbeidspositie
 • Mate van verstedelijking
 • Gemeentegrootte
 • Ervaren gezondheid
 • Lichamelijke beperking
 • Huishoudinkomen
 • Geaardheid
 • Landsdeel
 • Provincie

BronVrijetijdsomnibus (VTO), Sociaal Cultureel Planbureau (SCPSociaal Cultureel Planbureau )  in samenwerking met het CBSCentraal Bureau voor de Statistiek, 2012 - 2018