Het bestand bevat cijfers over de kernindicator sportfan via media. Dit is uitgesplitst naar de volgende achtergrondkenmerken: 

 • Geslacht
 • Leeftijd
 • Opleidingsniveau
 • Herkomst
 • Burgerlijke staat
 • Huishoudsamenstelling
 • Maatschappelijke arbeidspositie
 • Mate van verstedelijking
 • Gemeentegrootte
 • Ervaren gezondheid
 • Lichamelijke beperking
 • Huishoudinkomen
 • Geaardheid
 • Landsdeel
 • Provincie

Bron: Vrijetijdsomnibus (VTO), SCPSociaal Cultureel Planbureau   in samenwerking met het CBSCentraal Bureau voor de Statistiek , 2012 - 2018