Het bestand bevat cijfers over de kernindicator sportdeelname 12 keer per jaar. Dit is uitgesplitst naar de volgende achtergrondkenmerken: 

 • Geslacht
 • Leeftijd
 • Opleidingsniveau
 • Herkomst
 • Burgerlijke staat
 • Huishoudsamenstelling
 • Maatschappelijke arbeidspositie
 • Mate van verstedelijking
 • Gemeentegrootte
 • Ervaren gezondheid
 • Lichamelijke beperking
 • Huishoudinkomen
 • Geaardheid
 • Landsdeel

Bron: CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)-Vrijetijdsomnibus (VTO) CBS, 2012-2018 (SCP Sociaal Cultureel Planbureau (Sociaal Cultureel Planbureau )), 2020 (Mulier Instituut)