Het bestand bevat cijfers over de kernindicator sportdeelname 12 keer per jaar. Dit is uitgesplitst naar de volgende achtergrondkenmerken: 

 • Geslacht
 • Leeftijd
 • Opleidingsniveau
 • Herkomst
 • Burgerlijke staat
 • Huishoudsamenstelling
 • Maatschappelijke arbeidspositie
 • Mate van verstedelijking
 • Gemeentegrootte
 • Ervaren gezondheid
 • Lichamelijke beperking
 • Huishoudinkomen
 • Geaardheid
 • Landsdeel

Bron: Vrijetijdsomnibus (VTO) CBSCentraal Bureau voor de Statistiek, 2012-2018 (SCPSociaal Cultureel Planbureau ), 2020 (Mulier Instituut)