Dit bestand bevat de kernindicator sportaccommodaties (2015 en 2017) uitgesplitst naar de volgende achtergrondkenmerken:

- Stedelijkheidsgraad
- Gemeentegrootte
- Krimp- en anticipeergebied
- VSG-regio
- Gemeenten