Het bestand bevat cijfers over de kernindicator clublidmaatschap voor 2012, 2014, 2016 en 2018. Dit is uitgesplitst naar de volgende achtergrondkenmerken:

 • Geslacht
 • Leeftijd
 • Opleidingsniveau
 • Herkomst
 • Burgerlijke staat
 • Huishoudsamenstelling
 • Maatschappelijke arbeidspositie
 • Mate van verstedelijking
 • Gemeentegrootte
 • Ervaren gezondheid
 • Langdurige aandoeningen of beperking