Het bestand bevat  cijfers over de kernindicator beweegrichtlijnen en de onderdelen. Dit is uitgesplitst  naar achtergrondkenmerken (geslacht, leeftijd, opleidingsniveau) voor de jaren 2001 t/m 2018.  Vanaf 2014 zijn er tevens uitsplitsingen gemaakt naar de volgende achtergrondkenmerken:

  • Herkomst
  • Burgerlijke staat
  • Huishoudsamenstelling
  • Maatschappelijke arbeidspositie
  • Mate van verstedelijking
  • Ervaren gezondheid
  • Langdurige aandoeningen 
  • Type fysieke beperkingen
  • Overgewicht
  • Wekelijkse sporters