Het bestand bevat cijfers over de kernindicator wekelijkse sportdeelname uitgeplitst  naar achtergrondkenmerken en andere kernindicatoren (bijv. de beweegrichtlijnen) voor de jaren 2001 t/m 2018.  Vanaf 2014 zijn uitsplitsingen gemaakt naar de volgende achtergrondkemerken:

 • Totale bevolking
 • Geslacht
 • Leeftijd
 • Opleidingsniveau
 • Herkomst
 • Burgerlijke staat
 • Huishoudsamenstelling
 • Maatschappelijke arbeidspositie
 • Mate van verstedelijking
 • Ervaren gezondheid
 • Langdurige aandoeningen 
 • Fysieke beperkingen
 • Type beperking
 • Overgewicht

Bron: Gezondheidenquete/Leefstijlmonitor, CBSCentraal Bureau voor de StatistiekCentraal Bureau voor de Statistiek i.s.m. RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en MilieuRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 2015-2018